AVÍS LEGAL

El lloc web i el domini lesvoltesrealestate.com correspon a FINQUES LES VOLTES PALAFRUGELL, S.L. (Des d'ara Les Voltes Real Estate), amb CIF B55188031 i domicili al Carrer dels Valls, 12 de Palafrugell (CP 17200), telèfon 972 10 48 50, correu electrònic info @ lesvoltesrealestate.com, inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 2955 , foli 94, full número GI-55946, inscripció 1a

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d'aquest lloc web, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (des d'ara els continguts), pertanyen a Les Voltes Real Estate o a tercers que els han autoritzat el seu ús. Les Voltes Real Estate presenta aquests continguts per informar dels seus serveis i activitats. Les Voltes Real Estate autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials, sempre que s'indiqui de forma clara la font. Si els continguts s'utilitzen en entorns web serà necessari incloure un enllaç a la pàgina d'inici del lloc web. Finques els Voltes es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel•lectual o industrial.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc web en una finestra aliena a http://lesvoltesrealestate.com/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Encara que Les Voltes Real Estate actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulta. Per això, Les Voltes Real Estate manifesta que les referències dels serveis que es presenten a la web tenen una funció orientativa i no obliguen a Les Voltes Real Estate fins a la contractació expressa d'una comanda. Les Voltes Real Estate es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del web. Les Voltes Real Estate no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web.

CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fos que li pugui correspondre.